Home About Us/Hakkımızda

About Us/Hakkımızda

Alan Savunması, spor medyasındaki cinsiyetçiliğe karşı toplumsal cinsiyet odaklı habercilik yapar. Yayınlarında kadın ve LGBTİ+ sporcuların haklarını gözeten Alan Savunması, bu bireylerin görünürlük mücadelesine katkı sunmayı amaçlar.

Başta cinsel yönelim ve cinsiyet temelli ayrımcılıklar olmak üzere spor faaliyetleri içerisindeki her türlü ayrımcılığa karşı olan Alan Savunması, haber ve/veya yazılarıyla katkı sunmak isteyen bireylere açıktır.

Alan Savunması’nın tüm içeriklerinin hakkı saklıdır. İçerikler ancak kaynak göstermek ve link vermek şartıyla kullanılabilir.

Alan Savunması is doing rights journalism for support the woman and LGBTİ+ athletes. Defends diversity and gender equality in sport.

*Alan savunması means ‘Zonal Marking’.

Alan Savunması is a non-profit news website.

Alan Savunması, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.